Vítejte na stránkách firmy JARO Česká Skalice s.r.o.

 

*****************************************************************************************

XXV. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY -

 

Prezentace - Glyfosáty na železnici

 

Návrh koncepce hubení nežádoucí vegetace na železniční síti ČR po roce 2022

 

*****************************************************************************************

 Aktuální nabídka VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC 

 
*****************************************************************************************

    Firma JARO Česká Skalice, s.r.o. se specializuje na chemické hubení nežádoucí vegetace na železnici i na ostatních plochách. Tuto činnost provádí již od roku 1994. Za tuto dobu získala značné znalosti a zkušenosti v jednotlivých regionech o vývoji vegetace, znalosti klimatických podmínek a dalších vlivů, které ovlivňují úspěšnost této činnosti a její profesionalizaci.

    K dalším aktivitám firmy v oboru služeb patří ověřování účinnosti včasné (preventivní) aplikace herbicidů na udržování tratí bez plevelů. Rovněž několik let ověřuje úspěšnost chemické regulace růstu porostů na železničních svazích, provádí chemické ošetřování kolejového lože i železničního spodku proti zarůstání náletovými dřevinami postřikem na list. Železniční vlečky jsou ošetřovány mobilní technikou vlastní výroby, kterou je možné dopravovat k zákazníkovi po silnici, protože náklady na cestu po kolejích by často překročily cenu celé zakázky. 

    Další významnou kapitolou činnosti firmy prováděnou zpravidla v zimním období je odstraňování dřevité vegetace, kácení stromů, vyřezávání keřů, zpracování dřevního odpadu štěpkováním včetně odvozu a úklidu. 

    Kromě hubení nežádoucí  vegetace firma také provádí zatravňování svahů, výsadby, frézování pařezů, sečení parků i luk i komplexní péče o parkové úpravy závodů.

 

Na obrázku nahoře je patrný výsledek včasné a pravidelně prováděné chemické ochrany proti zarůstání železničního svršku. Je rovněž patrné jak mohou okolní keře zarůstat do průjezdního profilu, což je nežádoucí.