Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

Od 1.1.2013 platí povinnost pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zacházejí s přípravky na ochranu rostlin obnovit svoji odbornou způsobilost. Tato povinnost vychází ze zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky upravují §§ 86, 86a a 86b „zákona“ a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, která v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie upravuje obsah a rozsah základních kurzů pro vydání osvědčení I., II. a III. stupně.

 

Školící středisko JARO Česká Skalice, s.r.o.

 

Firma JARO Česká Skalice, s.r.o. je pověřené vzdělávací zařízení k pořádáních základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro získání/prodloužení osvědčení I. a II. stupně.

Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav Ošťádal, tel.č.: 774 177 094

Kontaktní osoba: Marie Doležalová, tel.č.: 723 117 993, 491 451 243

e-mail: info@jarocs.eu

Pověření ke konání kurzů.pdf

Adresa zřizovatele:

    JARO Česká Skalice, s.r.o.
    Havlíčkova 610
    Česká Skalice 55203
 
 

Kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

O přesném termínu konání budou uchazeči včas uvědoměni a kurz bude oficiálně vyhlášen na stránkách ÚKZÚZ.

 

Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně

 

Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele II. nebo III. stupně. Tato osoba nemůže   s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků apod.

Délka kurzu: 12 vyučovacích hodin

Platnost osvědčení: 3 roky, osvědčení I. stupně vystavuje JARO Česká Skalice, s.r.o.

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku buď elektronicky, nebo písemně na níže uvedené adresy.

 

Přihláška ke stažení

 

 

Doplňující školení k prodloužení osvědčení I. stupně

 
Délka školení: 8 vyučovacích hodin
Platnost osvědčení: 3 roky
Dopňující školení je možné absovovat i před ukončením platnosti původního osvědčení, a to ve lhůtě max. 12 měsíců předem. Tímto způsobem nebude platnost osvědčení zkracována a žadatelé smí absolvovat školení dle svých časových možností. Osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby jeho platnosti, není třeba znovu absolvovat základní kurz. Dnem absolvování doplňujícího školení bude osvědčení, kterému skončila platnost, prodlouženo.
 

 

Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně

 

Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností používají přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně. Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma apod.

Délka kurzu: 15 vyučovacích hodin, kurz je zakončen testem

Platnost osvědčení: 3 roky, osvědčení II. stupně vystavuje ÚKZÚZ, na základě úspěšného napsání testu

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku buď elektronicky, nebo písemně na níže uvedené adresy.

 

Důležité !!! 

V případě, že kurz bude chtít zakončit testem, vyplňtě současně i žádost ke zkoušce opatřenou kolkem v hodnotě 200 Kč a pošlete ji poštou na adresu školícího střediska (JARO Česká Skalice, s.r.o., Havlíčkova 610, 552 03 Česká Skalice)

 

Pokud hodláte složit písemnou zkoušku v jiném termínu než na závěr kurzu, vyberte si zkouškový termín na úřední desce ÚKZÚZ, žádost se posílá přímo ÚKZÚZ.

 

Přihláška ke stažení

Přihláška do kurzu II.st. jednotllivec.doc (235 kB)

Přihláška II. st. pro podnik.doc (237 kB)

 

Žádost o provedení zkoušky u ÚKZÚZ ke stažení:
žádost o zkoušku.pdf (168830)

Informace k písemnému testu.pdf (46,7 kB)

Návod na vyplnění žádosti o zkoušku.pdf (86,5 kB)

 

Doplňující školení pro prodloužení osvědčení II. stupně

Délka školení: 8 vyučovacích hodin

Platnost osvědčení: 5 let, osvědčení vystavuje ÚKZÚZ

Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení II. stupně o rozsahu 8 hodin musí být absolvováno v době platnosti osvědčení II. stupně, jinak se musí znovu absolvovat celý Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně.

 

Adresa pro podání elektronických přihlášek: info@jarocs.eu

Adresa pro podání písemných přihlášek:  JARO Česká Skalice, s.r.o.

                                                                  Havlíčkova 610

                                                                  Česká Skalice 55203

                                                                     

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. č.: 725 980 031, 491 451 243

 

 

 
 
 
 
 

Anketa

Nacházíte dostatek potřebných informací na našich stránkách?

Ano (962)
38%

Ne (1 541)
62%

Celkový počet hlasů: 2503