Hubení nežádoucí vegetace na železnicích – Naše firma provádí především likvidaci plevelů na železničních koridorech i tratích, kde  nežádoucí vegetace způsobuje zanášení a deformace štěrkového lože, škody na kolejových vozidlech a působí nevzhledně. Likvidaci provádíme chemickým postřikem z MUV - 69.

Hubení nežádoucí vegetace na železničních vlečkách – Jedná se o likvidaci plevelů v kolejišti, postřikovač dopravujeme po silnici. Samochodný postřikovač na koleje je tedy možné převézt na vleku za osobním automobilem. Tuto práci provádíme  po celé ČR.

 

Hubení a likvidace nežádoucích porostů na dalších plochách – Chemické postřiky proti zarůstání na místech kde se plevele jiným způsobem jen velmi těžko odstraňují. Jedná se tedy o různá uložiště sypkých hmot, skládky, sklady, dlážděné plochy a chodníky. Nebo také plochy na které je obtížný přístup s mechanizací na sečení či jinou likvidaci. (viz. fotogalerie)

Novou činností je drcení větví

 
Činností firmy prováděnou zpravidla v zimním období je odstraňování dřevité vegetace, kácení stromů, vyřezávání keřů, zpracování dřevního odpadu štěpkováním včetně odvozu, úklidu a frézování pařezů. 
 

Odkaz na video:         https://www.youtube.com/watch?v=IApwmf3HeOI 

                                www.youtube.com/watch?v=NvOgF_FveCw

                                www.youtube.com/watch?v=vO7HG0QNmmE

                                www.youtube.com/watch?v=r3whnuD9k1k

Provádíme také sečení svažitých, zanedbaných a zaplevelených luk, i včetně náletové vegetace.   

Kácení stromů, vyřezávání keřů a náletových dřevin – Všechny tyto činnosti nabízíme jako komplexní službu pro velké podniky tak i soukromým subjektům. Pro poskytování těchto služeb máme kvalifikované pracovníky vybavené profesionální technikou.

 

Hubení keřů a nízké dřevité vegetace na plochách a svazích – Specielní vysokotlakou postřikovací soupravou zajistíme vyhubení keřů a nižší dřevité vegetace postřikem na list. Tento způsob hubení dřevité vegetace a náletů je mnohonásobně levnější než výřez a kácení v dalších letech.

Extrémní sečení a mulčování - Nově nabízíme sečení a mulčování svahů do 50° svažotosti pozemku dálkově ovládaným robotem. Výměnné hlavice nabízejí možnosti rozdrcení dřevní hmoty až do průměru 8cm. Ponechání bioodpadu v místě.

Chemické potlačení následného obrůstání pařezů – V současnosti existují legislativní omezení pro použití přípravků (Garlone 4EC). Navrhujeme náhradní řešení a metody potlačení obrůstání vyřazaných náletových dřevin.

Drcení a štěpkování větví a dřevní hmoty, úklid a odvoz  - Neseným štěpkovačem za traktorem provádíme drcení větví až do průměru dvaceti centimetrů. Dle dohody zda produkovanou štěpku necháme v kupách pro další použití v místě a nebo zajistíme její odvoz. Štěpkovačem na speciálním podvozku jsme schopni tuto práci provádět i na kolejích.

Prořezávání silničního a železničního profilu – Provádíme rovněž ořezávání větví, stromů a keřů, které prorůstají do průjezdního profilu železničních tratí.

Vyčištění a údržba pásů pod ploty a okolí objektů – Jedná se o ruční postřik na místech, kde je to nejvíce potřeba a jiná údržba by byla velice náročná nebo zhola nemožná. Jedná se o dlouhé ploty kolem areálů nebo komplexů budov.

 

 

Vyhubení zvláště odolných nebo obtížných rostlin – Rostliny, které jsou považovány za nebezpečné z  pohledu nebezpečí jejich rozšíření a zaplevelení okolí dělají starosti nejen ochráncům přírody, ale také každému kdo má takovéto rostliny na zahradě. I likvidace těchto druhů rostlin je součásti našeho oboru. Mezi tyto plevele patří například: bolševník, přeslička, křídlatka, ostružiny, turan a další.

Vyhubení širokolistých plevelů v okrasných trávnících a porostech. – Použitím kombinace vhodných chemických přípravků umíme dosáhnout toho aby byly trávníky bez pampelišek, sedmikrásek či jetele nebo kontryhele a Váš trávník zůstal bez plevelů.