Rejstřík osvědčení strojvedoucích

 

Na základě zákona č. 266/1994 Sb. o Dráhách § 46r odst. 2 a 3 a „Rozhodnutí Komise 2010/17/ES ze dne 29. 10. 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES“ vydáváme Rejstřík osvědčení strojvedoucích, který je přístupný Drážnímu správnímu úřadu. Heslo bylo zasláno na Drážní úřad datovou schránkou k rukám odpovědné osoby.

 

V případě změn jsou údaje v rejstříku aktualizovány.

Rejstřík osvědčení strojvedoucích pro DÚ aktualizace 16.5.2024.xlsx (20992)