Naše firma se začala specializovat na postřiky na železnicích již v roce 1994, kdy bylo nutné odejít od systémových herbicidů, které zanechávaly nebezpečná rezidua v půdě. Při přechodu na kontaktní herbicidy se uplatnily naše zkušenosti ze služeb v chemické ochraně rostlin pro zemědělství. Od roku 1995 provozujeme vlastní kolejová vozidla, a jsme držiteli licence k provozování drážní dopravy. Postupně jsme tyto služby prováděli a novou techniku prosazovali ve značné části Čech a Moravy. Naše činnost se stabilizovala v regionu severovýchod pro správu dopravní cesty Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové a Pardubice kde působíme již řadu let. Naší snahou je každému zákazníkovi provést vyhubení vegetace v termínu, který je z hlediska agrotechnické lhůty optimální vzhledem ke klimatickým podmínkám daného regionu.

    V minulosti jsme úzce spolupracovali se Státní rostlinolékařskou správou (SRS) a máme k dispozici testovací stanici, kde provádíme seřízení a otestování způsobilosti postřikovačů k provádění postřiků na železničních tratích. Pracujeme výhradně herbicidy, schválenými SRS k použití na železnici, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí.