Vítejte na stránkách firmy JARO Česká Skalice s.r.o.

 

Novinka extrémní sečení a mulčování!!!

 

    Firma JARO Česká Skalice, s.r.o. se specializuje na hubení nežádoucí vegetace na železnici i na ostatních plochách. Tuto činnost provádí již od roku 1994 chemickým postřikem na bylinnou vegetaci a mechanickým i chemickým hubením dřevité vegetace. Za tuto dobu získala značné znalosti a zkušenosti v jednotlivých regionech o vývoji vegetace, znalost klimatických podmínek a dalších vlivů, které ovlivňují úspěšnost této činnosti. V posledních letech se naše firma zaměřuje na inovační technologie v tomto oboru především v oblasti snižování množství používaných pesticidů.

    K dalším aktivitám firmy v oboru služeb patří ověřování preventivní aplikace herbicidů pro udržování tratí bez plevelů. Rovněž několik let ověřuje úspěšnost regulace růstu travních porostů na železničních svazích, provádí ošetřování kolejového lože i železničního spodku proti zarůstání náletovými dřevinami postřikem na list. Železniční vlečky jsou ošetřovány mobilní technikou vlastní výroby, kterou je možné dopravovat k zákazníkovi po silnici, protože náklady na cestu po kolejích by často překročily cenu celé zakázky. 

    Další významnou kapitolou činnosti firmy prováděnou zpravidla v zimním období je odstraňování dřevité vegetace, kácení stromů, vyřezávání keřů, zpracování dřevního odpadu štěpkováním včetně odvozu a úklidu. 

    Kromě hubení nežádoucí  vegetace firma také provádí nejrůznější parkové a sadové realizace projektů a úpravy podle přání zákazníků. Patří sem také zatravňování svahů, výsadby, frézování pařezů, sečení parků i luk i komplexní péče o parkové úpravy závodů.